20/04/2024

Tin Tổng Hợp 360

Cập Nhật Tin Công Nghệ | Đời Sống | Sport | Y Học | Khoa Học

Thí điểm xây dựng sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối

tiền ảo

Xã hội và công nghệ ngày càng phát triển theo hướng công nghệ số. Chúng ta có thể thấy thời gian qua trên thị trường công nghệ tiền ảo đang thực sự phát triển. Đi đâu cũng thấy bàn luận và đầu tư tiền áo. Cơ hội mở ra rất nhiều nhưng thách thức và rủi ro cũng không phải dạng vừa. Chính vì thế Chính phủ đã phê duyệt thí điểm xây dựng sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối. Đây là định hướng dài hạn của đất nước hướng tới việc thành lập Chính phủ số. Với việc xây dựng thí điểm như vậy cho thấy quyết tâm xây dưng và phát triển theo hướng chuyển đổi số. Chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về hình thức hoạt động của thí điểm qua bài viết bên dưới.

Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử

Tại Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain). Thời gian thực hiện là năm 2021- 2023. Đây là một trong số các giải pháp để xây dựng chính phủ điện tử. Và phát triển thành chính phủ số trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

hí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain)

Cũng theo Quyết định này, Thủ tướng đề cập đến một số nhiệm vụ khác. Nhằm nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng nền tảng mở, mã nguồn mở phục vụ chính phủ số.

Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu công nghệ cốt lõi

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì lựa chọn ưu tiên, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có lợi thế, có thể đi tắt đón đầu như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), dữ liệu lớn (Big Data). Hai bộ này có trách nhiệm thực hiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số. Họ sẽ nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới cho chính phủ số.

Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu công nghệ cốt lõi

Đây là lần đầu Chính phủ đưa ra nội hàm khái niệm Chính phủ số. Theo đó, chính phủ số bản chất là chính phủ điện tử. Sẽ bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới. Tất cả nhờ vào sự phát triển của công nghệ số.

Trước đó, Bộ Tài chính đã thành lập tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo theo Quyết định số 664/QĐ-BTC ngày 24/4/2020 nhằm triển khai công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Trước những cố gắng của Chính phủ trong việc xây dựng tiền ảo chúng tôi tin chắc tương lai ngành tiền ảo sẽ còn phát triển hơn nữa. Tuy nhiên nó sẽ khác với bây giờ, tiền ảo trong tương lai sẽ đảm bảo an toàn hơn. Và với những bước làm này tương lai không xa Việt Nam sẽ có thể xây dựng Chính phủ số. Chúng ta còn rất nhiều thông tin về vấn đề kinh tế trong nước bạn có thể tìm đọc.